Privacyformulier formulier Neem contact met ons op

Gentile interessato desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Elbalike door Lujan Deborah , Als "eigenaar" van de behandeling, volgens het artikel 13 van BBPR, bieden wij hierbij de volgende informatie:

 • GEGEVENSCATEGORIEËN: Elbalike di Lujan Deborah tratterà i dati personali e/o sensibili che saranno inseriti nel form;
 • BRON VAN PERSOONSGEGEVENS: I dati personali di cui Elbalike di Lujan Deborah sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato all’atto della compilazione del presente form.
 • HOUDER VAN DE BEHANDELING: Il titolare del trattamento è Elbalike di Lujan Deborah , Via Della Costa 6296 - 57034 Isola D'Elba -LI- (Italia) , CF LJNDRH75L57G912C , contattabile all’indirizzo email Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
 • DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING EN RECHTSGRONDSLAG: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: gestione del contatto da parte del nostro personale per poter fornire la necessaria consulenza alle Vostre richieste espresse tramite il form dei contatti, inviare comunicazioni di tipo formativo, informativo e commerciale.
 • GEGEVENSADRESSEES: Binnen de limieten die relevant zijn voor de aangegeven verwerkingsdoelen, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan medewerkers die de Granelli Gallery van Silvia Ricci gebruiken die door de verantwoordelijke voor de verwerking op de juiste manier is aangewezen als gegevensverwerker. Uw gegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid. De gegevensverwerkers en gegevensverwerkers worden onmiddellijk geïdentificeerd in het privacydocument, dat regelmatig wordt bijgewerkt.
 • OVERDRACHT VAN GEGEVENS IN HET BUITENLAND: de verzamelde gegevens worden niet naar het buitenland overgebracht.
 • BEWEGINGSPERIODEDe verzamelde gegevens worden bewaard gedurende een periode van ten hoogste tot het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt ( "beperking wet van behoud", art.5, GDPR) of volgens de voorwaarden voorzien door de wet. De verificatie van de veroudering van de opgeslagen gegevens met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, wordt periodiek uitgevoerd.
 • RECHTEN: U hebt altijd het recht van toepassing op de houder toegang tot uw gegevens, correctie of verwijdering van deze gegevens, beperking van de behandeling of de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking, om data portabiliteit verzoeken om toestemming in te trekken aan verwerking door te vertrouwen op deze en andere rechten die door de GDPR worden geboden door middel van een eenvoudige communicatie met de gegevensbeheerder. De betrokkene kan ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.
 • VERPLICHTE OF MINDER VAN GEGEVENS: La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il mancato conferimento dei dati obbligatori comporta il NON invio del form.
 • VERPLICHTING TOT TOESTEMMING: Het verlenen van toestemming voor de verwerking van gegevens door middel van een speciale controle is optioneel, maar essentieel om door te gaan met het indienen van het formulier.
 • DATAVERWERKINGSMETHODE: De persoonlijke gegevens die u verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wet en de vertrouwelijkheidsverplichtingen die de activiteit van de Eigenaar inspireren. De gegevens zullen worden behandeld, hetzij door de computer of op papier of op enige andere vorm van steun, onderworpen aan passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen door GDPR.

SCHENK NU!

HELP ONS, ONTDEK HET ELBA-EILAND SAMEN, BEDANKT!G|translate Your license is inactive or expired, please subscribe again!